Antradienis, 2018 m. spalio 23d., 00:36
Kontaktinis telefonas: 8 5 2371 836
Neįgaliesiems
Titulinis Svetainės medis El. paštas
  • Teksto dydis:
  • A
  • A
  • A

Saugomos teritorijos 
Kertinė miško buveinė-kas tai?
 
Kertinė miško buveinė (KMB) - nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių. KMB koncepcija buvo sukurta Švedijoje ir vėliau pritaikyta kitose Europos šalyse.
Potenciali kertinė miško buveinė (PKMB) - teritorija, kuri palyginti greitai (per kelis dešimtmečius) taps kertine miško buveine, jeigu ji bus tvarkoma siekiant palaikyti biologines vertybes.
Specializuotos buveinių rūšys - rūšys, priklausomos nuo tam tikros kokybės specifinių (kertinių) miško buveinių; šioms rūšims gresia pavojus išnykti, jeigu tokios buveinės pažeidžiamos.
Kas nėra kertinė miško buveinė?
Kai kada miškuose aptinkama saugomų, retų ar nykstančių rūšių organizmų, kurie nėra buveinių specializuotosios rūšys, jos nepriklauso nuo ypatingų miško savybių ar jos raidos ypatumų, o tik atsitiktinai įsikuria toje vietoje (daugelio rūšių induočiai augalai arba kai kurie netoli rūšies arealo ribos paplitę organizmai). Tokia teritorija nėra kertinė miško buveinė.

Valstybinis miškotvarkos institutas
LMIIIS
Kertinių miško buveinių ir potencialių kertinių miško buveinių sąrašas valstybiniuose miškuose
Nemenčinės miškų urėdija

KMB ir PKMB sąrašas valstybiniuose miškuose

MS Word
Atsisiųsti

PDF
Atsisiųsti

 


 
PATVIRTINTA
VĮ Nemenčinės miškų urėdijos miškų urėdo
2009 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1-109 
VĮ NEMENČINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS 
YPATINGOS VERTĖS MIŠKAI  IR OFICIALIAI SAUGOMOS  TERITORIJOS BEI JŲ  APSAUGAI SKIRTOS PRIEMONĖS

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

Inventori-zuotos miškų teritorijos plotas, ha

Girininkija

Saugomos teritorijos tikslas

 

 

Ūkinės veiklos apribojimai

1

2

3

4

5

6

1.

Asvejos regioninis parkas

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

4622

986

3602

34

 

Sužionių

Purviniškių

Pabradės

 

Išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki rugpjūčio 1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Kirtimų projektai derinami su Asvejos regioninio parko direkcija.

2.

Labanoro regioninis parkas

- bendras plotas

 

 

252

 

Žeimenos

Išsaugoti ypač vertingą gamtiniu požiūriu Labanoro girią ir ežeryną su Aiseto, Kertojų, Lakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais, Beržaloto aukštapelkę.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki rugpjūčio 1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Kirtimų projektai derinami su Labanoro regioninio parko direkcija.

 

3.

Europos centro valstybinis kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

 

 

194

 

 

Sužionių

Išsaugoti geografinio Europos centro kraštovaizdį. 

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d.  II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

4.

Žeimenos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

 

411,2

339,1

72,1

 

 

 

Žeimenos

Magūnų

 

Saugoti vaizdingą Žeimenos slėnio kraštovaizdį su užliejamosiomis pievomis ir retų rūšių augalais.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d.  Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

5.

Maldžiūnų valstybinis kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

 

 

 

14,3

 

 

Žeimenos

Išsaugoti būdingą žemyninio apledėjimo pakraštinių darinių moreninį riedulingą masyvą ir Žeimenos fliuvioglacialinės lygumos dubaklonius su ežerėlių ir pelkių virtinėmis, retų rūšių augalus ir gyvūnus.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d.  Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

6.

Algirdėnų valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

90,5

 

 

Magūnų

Algirdėnų pelkės išsaugojimas.

Ūkinė veikla nevykdoma .

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

7.

Baltasamanės valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

595,1

 

 

Magūnų

Baltasamanės pelkinio komplekso išsaugojimas.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

8.

Eituniškės valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

155,9

 

 

Magūnų

Eituniškės pelkės, būdingos zandrinėms lygumoms, išsaugojimas.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

9.

Perūno valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

341,7

 

 

Magūnų

Išsaugoti turtingą rūšių Perūno aukštapelkę ir kalkingos žemapelkes aplink Acinto ežerą.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

10.

Pravalo valstybinis botaninis draustinis

- bendras plotas

 

 

75,2

 

 

Pabradės

Išsaugoti ežero pakrančių ir pelkėtų vietų augalų bendrijas, retų rūšių augalų augavietes.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

11.

Dvarčionių valstybinis geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

0,1

 

 

Liepynės

Išsaugoti raiškų Dvarčionių dubaklonį.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

12.

Taurijos valstybinis ornitologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

112,5

 

 

Arvydų

Kurtinių tuokviečių išsaugojimas.

Nevykdyti kirtimus nuo sausio 1 d iki rugpjūčio 1 d. Draudžiami plyni kirtimai.

13.

Skersabalių valstybinis geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

809,3

 

 

Arvydų

Išsaugoti raiškų žemyninių parabolinių kopų ruožo fragmentą Neries –Žeimenos lygumoje.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d. Leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai.

14.

Verdeikių valstybinis geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

 

136,1

78,8

57,3

 

 

 

Sužionių

Nemenčinės

Išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą keiminio tipo darinių ruožą.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d. Leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai.

15.

Buivydžių valstybinis hidrografinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

656,9

 

 

Magūnų

Išsaugoti unikalų ežerelių kompleksą Neries upės kilpoje.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.  III gr. miškuose leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai

16.

Žeimenos valstybinis ichtiologinis draustinis

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

 

380,3

77,0

56,3

247,0

 

 

 

Žeimenos

Pabradės

Magūnų

Apsaugoti lašišų, šlakių ir upėtakių nerštavietes.

Sklypai 50 m atstumu palei Žeimenos, Meros ir Sarios upes. Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos 1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

Vilniaus miesto savivaldybės įsteigti draustiniai

1.

Tapelių kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

 

 

 

109,1

 

 

Liepynės

Išsaugoti Neries senslėnio lygumos Antavilių rinos ežeringą dalį, pelkėtus apyežerius ir pelkėtą Antavilės upelio aukštupio duburį.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

2.

Aukštagirio geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

55,7

 

 

Liepynės

 

Išsaugoti įdomią ir retą geomorfologinę struktūrą, kuri buvo suformuota senojo apledėjimo laikotarpiu kaip aukštumų erozinių procesų palikimas.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

3.

Veržuvos hidrografinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

176

 

 

Liepynės

 

Išsaugoti Veržuvos atkarpą, kaip pavyzdinį gamtinį kompleksą.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

 

PATVIRTINTA:
                                                                                                VĮ Nemenčinės miškų urėdijos
                                                                                                Miškų urėdo 2005 m. rugsėjo 28 d.
                                                                                                    įsakymu Nr. 1- 153
VĮ NEMENČINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS TERITORIJOS, KURIOSE NEVYKDOMA MIŠKO RUOŠA

 

Eil. Nr.
Saugomos teritorijos pavadinimas
Miškų
grupė
Plotas, ha
Girininkijos pavadinimas
Kv. Nr. skl. Nr.
1.
Visos kertinės miško buveinės
II – III - IV
335,4
Visos
 
2.
Baltasamanės valstybinis telmologinis draustinis
II
595,1
Magūnų
Kv. 122, 123, 127, 128, 126.
3.
Eituniškių valstybinis telmologinis draustinis
II
155,9
Magūnų
Kv.224 - 229
4.
Perūno valstybinis telmologinis draustinis
II
341,7
Meros
Kv.67, 94; 95; 98; 99
5.
Asvejos regioninis parkas
Purviniškių telmologinis draustinis
II
296,0
Purviniškių
Kv. 74d., 75d., 76d.
77, 78d., 96d., 98,
99, 100d., 115d., 116, 117, 118d.
6.
Algirdėnų valstybinis telmologinis draustinis
II
90,5
Magūnų
Kv. 233d., 234d., 243d.
244d., 245d. 246d. 247d.
7.
Pravalo valstybinis botaninis draustinis
II
75,2
Pabradės
Kv. 86, 95, 96, 107
 
Viso:
 
1889,8
   

 

 

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Kontaktai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys
Vilniaus g. 60, LT- 15173, Nemenčinė
Tel., faks. 8 5 2371 836, 8 5 2381614
El.paštas info@nmu.lt

Darbo laikas

I-IV:                   8.00 - 17.00
V:                      8.00 - 16.45
Pietus:          12.00 - 12.45

Visos teisės saugomos. © 2018 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės padalinysIT Sprendimai: UAB Intermedija ®