Trečiadienis, 2018 m. birželio 20d., 03:41
Kontaktinis telefonas: 8 5 2371 836
Neįgaliesiems
Titulinis Svetainės medis El. paštas
 • Teksto dydis:
 • A
 • A
 • A

Saugomos teritorijos 
Kertinė miško buveinė-kas tai?
 
Kertinė miško buveinė (KMB) - nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių. KMB koncepcija buvo sukurta Švedijoje ir vėliau pritaikyta kitose Europos šalyse.
Potenciali kertinė miško buveinė (PKMB) - teritorija, kuri palyginti greitai (per kelis dešimtmečius) taps kertine miško buveine, jeigu ji bus tvarkoma siekiant palaikyti biologines vertybes.
Specializuotos buveinių rūšys - rūšys, priklausomos nuo tam tikros kokybės specifinių (kertinių) miško buveinių; šioms rūšims gresia pavojus išnykti, jeigu tokios buveinės pažeidžiamos.
Kas nėra kertinė miško buveinė?
Kai kada miškuose aptinkama saugomų, retų ar nykstančių rūšių organizmų, kurie nėra buveinių specializuotosios rūšys, jos nepriklauso nuo ypatingų miško savybių ar jos raidos ypatumų, o tik atsitiktinai įsikuria toje vietoje (daugelio rūšių induočiai augalai arba kai kurie netoli rūšies arealo ribos paplitę organizmai). Tokia teritorija nėra kertinė miško buveinė.

Valstybinis miškotvarkos institutas
LMIIIS
Kertinių miško buveinių ir potencialių kertinių miško buveinių sąrašas valstybiniuose miškuose
Nemenčinės miškų urėdija

KMB ir PKMB sąrašas valstybiniuose miškuose

MS Word
Atsisiųsti

PDF
Atsisiųsti

 


 
PATVIRTINTA
VĮ Nemenčinės miškų urėdijos miškų urėdo
2009 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1-109 
VĮ NEMENČINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS 
YPATINGOS VERTĖS MIŠKAI  IR OFICIALIAI SAUGOMOS  TERITORIJOS BEI JŲ  APSAUGAI SKIRTOS PRIEMONĖS

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

Inventori-zuotos miškų teritorijos plotas, ha

Girininkija

Saugomos teritorijos tikslas

 

 

Ūkinės veiklos apribojimai

1

2

3

4

5

6

1.

Asvejos regioninis parkas

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

4622

986

3602

34

 

Sužionių

Purviniškių

Pabradės

 

Išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki rugpjūčio 1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Kirtimų projektai derinami su Asvejos regioninio parko direkcija.

2.

Labanoro regioninis parkas

- bendras plotas

 

 

252

 

Žeimenos

Išsaugoti ypač vertingą gamtiniu požiūriu Labanoro girią ir ežeryną su Aiseto, Kertojų, Lakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais, Beržaloto aukštapelkę.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki rugpjūčio 1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Kirtimų projektai derinami su Labanoro regioninio parko direkcija.

 

3.

Europos centro valstybinis kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

 

 

194

 

 

Sužionių

Išsaugoti geografinio Europos centro kraštovaizdį. 

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d.  II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

4.

Žeimenos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

 

411,2

339,1

72,1

 

 

 

Žeimenos

Magūnų

 

Saugoti vaizdingą Žeimenos slėnio kraštovaizdį su užliejamosiomis pievomis ir retų rūšių augalais.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d.  Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

5.

Maldžiūnų valstybinis kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

 

 

 

14,3

 

 

Žeimenos

Išsaugoti būdingą žemyninio apledėjimo pakraštinių darinių moreninį riedulingą masyvą ir Žeimenos fliuvioglacialinės lygumos dubaklonius su ežerėlių ir pelkių virtinėmis, retų rūšių augalus ir gyvūnus.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d.  Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

6.

Algirdėnų valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

90,5

 

 

Magūnų

Algirdėnų pelkės išsaugojimas.

Ūkinė veikla nevykdoma .

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

7.

Baltasamanės valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

595,1

 

 

Magūnų

Baltasamanės pelkinio komplekso išsaugojimas.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

8.

Eituniškės valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

155,9

 

 

Magūnų

Eituniškės pelkės, būdingos zandrinėms lygumoms, išsaugojimas.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

9.

Perūno valstybinis telmologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

341,7

 

 

Magūnų

Išsaugoti turtingą rūšių Perūno aukštapelkę ir kalkingos žemapelkes aplink Acinto ežerą.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

10.

Pravalo valstybinis botaninis draustinis

- bendras plotas

 

 

75,2

 

 

Pabradės

Išsaugoti ežero pakrančių ir pelkėtų vietų augalų bendrijas, retų rūšių augalų augavietes.

Ūkinė veikla nevykdoma.

VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Miškų urėdo 2005-09-28d. įsakymas Nr. 1-153

11.

Dvarčionių valstybinis geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

0,1

 

 

Liepynės

Išsaugoti raiškų Dvarčionių dubaklonį.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

12.

Taurijos valstybinis ornitologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

112,5

 

 

Arvydų

Kurtinių tuokviečių išsaugojimas.

Nevykdyti kirtimus nuo sausio 1 d iki rugpjūčio 1 d. Draudžiami plyni kirtimai.

13.

Skersabalių valstybinis geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

809,3

 

 

Arvydų

Išsaugoti raiškų žemyninių parabolinių kopų ruožo fragmentą Neries –Žeimenos lygumoje.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d. Leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai.

14.

Verdeikių valstybinis geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

 

136,1

78,8

57,3

 

 

 

Sužionių

Nemenčinės

Išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą keiminio tipo darinių ruožą.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d. Leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai.

15.

Buivydžių valstybinis hidrografinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

656,9

 

 

Magūnų

Išsaugoti unikalų ežerelių kompleksą Neries upės kilpoje.

Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos  1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.  III gr. miškuose leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai

16.

Žeimenos valstybinis ichtiologinis draustinis

- bendras plotas

iš jo pagal girininkijas

 

 

 

380,3

77,0

56,3

247,0

 

 

 

Žeimenos

Pabradės

Magūnų

Apsaugoti lašišų, šlakių ir upėtakių nerštavietes.

Sklypai 50 m atstumu palei Žeimenos, Meros ir Sarios upes. Nevykdyti kirtimus nuo kovo 1 d iki liepos 1 d. II gr. miškuose gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

Vilniaus miesto savivaldybės įsteigti draustiniai

1.

Tapelių kraštovaizdžio draustinis

- bendras plotas

 

 

 

109,1

 

 

Liepynės

Išsaugoti Neries senslėnio lygumos Antavilių rinos ežeringą dalį, pelkėtus apyežerius ir pelkėtą Antavilės upelio aukštupio duburį.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

2.

Aukštagirio geomorfologinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

55,7

 

 

Liepynės

 

Išsaugoti įdomią ir retą geomorfologinę struktūrą, kuri buvo suformuota senojo apledėjimo laikotarpiu kaip aukštumų erozinių procesų palikimas.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

3.

Veržuvos hidrografinis draustinis

- bendras plotas

 

 

 

176

 

 

Liepynės

 

Išsaugoti Veržuvos atkarpą, kaip pavyzdinį gamtinį kompleksą.

Kertama ne poilsiavimo sezono metu. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

 

 

PATVIRTINTA:
                                                                                                VĮ Nemenčinės miškų urėdijos
                                                                                                Miškų urėdo 2005 m. rugsėjo 28 d.
                                                                                                    įsakymu Nr. 1- 153
VĮ NEMENČINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS TERITORIJOS, KURIOSE NEVYKDOMA MIŠKO RUOŠA

 

Eil. Nr.
Saugomos teritorijos pavadinimas
Miškų
grupė
Plotas, ha
Girininkijos pavadinimas
Kv. Nr. skl. Nr.
1.
Visos kertinės miško buveinės
II – III - IV
335,4
Visos
 
2.
Baltasamanės valstybinis telmologinis draustinis
II
595,1
Magūnų
Kv. 122, 123, 127, 128, 126.
3.
Eituniškių valstybinis telmologinis draustinis
II
155,9
Magūnų
Kv.224 - 229
4.
Perūno valstybinis telmologinis draustinis
II
341,7
Meros
Kv.67, 94; 95; 98; 99
5.
Asvejos regioninis parkas
Purviniškių telmologinis draustinis
II
296,0
Purviniškių
Kv. 74d., 75d., 76d.
77, 78d., 96d., 98,
99, 100d., 115d., 116, 117, 118d.
6.
Algirdėnų valstybinis telmologinis draustinis
II
90,5
Magūnų
Kv. 233d., 234d., 243d.
244d., 245d. 246d. 247d.
7.
Pravalo valstybinis botaninis draustinis
II
75,2
Pabradės
Kv. 86, 95, 96, 107
 
Viso:
 
1889,8
   

 

 

Birželis 2018

 • P
 • A
 • T
 • K
 • P
 • S
 • S
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • VĮ Valstybinių miškų urėdijos balandžio 25 d. naujienlaiškis

  Pirmąjį 2018 m. ketvirtį – stabilūs Valstybinių miškų urėdijos veiklos rezultatai

  Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 2018 m. pirmojo ketvirčio finansiniai rezultatai demonstruoja stabilų pagrindinės veiklos – medienos ruošos ir pardavimo – lygį. Valstybinių miškų urėdijos pajamos per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius buvo 43 195 tūkst. eurų, arba 3,7 proc. didesnės nei per tą patį 2017 m. laikotarpį.

  2018-ųjų miškasodžio dieną pasodinta 300 tūkstančių medelių

  Paskutinį balandžio savaitgalį nacionaliniame miškasodyje, skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-ečiui, daugiau nei 3 tūkstančiai talkininkų 80 ha plote visoje Lietuvoje pasodino beveik 300 tūkstančių medelių. Praėjusiais metais du tūkstančiai talkininkų pasodino 200 tūkstančių medelių.

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • VĮ Valstybinių miškų urėdijos gegužės 3 d. naujienlaiškis

  Dovana Ukrainai – lietuviškų ąžuolų giraitė

  2018 m. balandžio 21 d. Ukrainoje, Chortycios nacionaliniame parke, Dniepro upės saloje, prie Zaporožės miesto, buvo pasodinta 2 100 lietuviškų ąžuolų. Tai akcijos organizatorių: VšĮ „LDK palikuonys“ įkūrėjo Gedimino Armonavičiaus, girininko Kęstučio Markevičiaus, Ukrainos bataliono „Azov“ savanorių Dmitriy Kostenkov, Oleksandr Alfyorov, Katia Prokhorenko ir Valstybinių miškų urėdijos miškininkų Mindaugo Petkevičiaus ir Manto Sajono, taip pat žiniasklaidos atstovų ir verslininkų simbolinė dovana Ukrainai, minint dviejų šalių valstybingumo atkūrimo šimtmetį ir pagerbiant laisvės kovotojų, žuvusių kovoje už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę.

  Naujam Valstybinių miškų urėdijos skyriui vadovaus D. Augutis

  Valstybinių miškų urėdija (VMU) steigia naują skyrių, kurio iki šiol urėdijų struktūroje nebuvo. Tai – Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrius, kuriam vadovaus Danas Augutis, iki šiol buvęs Lietuvos gamtos fondo gamtotvarkos ekspertas ir Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto vyriausiasis specialistas.

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • Būkime atsargūs ir atidūs miškuose!

  Lietuvoje nusistovėjus vasariškiems orams, labai sunerimo miškininkai – beveik pusėje šalies miškų pasiekta ketvirta gaisringumo klasė (didelis miškų gaisrų pavojus), nors jų ir taip nepavyksta išvengti. Sinoptikų prognozės rodo, kad situaciją gali dar labiau apsunkinti numatomas gerokai mažesnis nei įprastai kritulių kiekis. Miškų lankytojų prašoma elgtis itin atsakingai, nes, pasak sinoptikų, Lietuvoje toliau laikysis šilti ir sausi orai, o tai reiškia, kad gaisrų kilimo tikimybė tik didės. Apie tai, kodėl miškininkai skambina pavojaus varpais rašo Kazys Kazakevičius interneto puslapyje www.lzinios.lt

  Valstybinių miškų urėdija kviečia rangovus konstruktyviam dialogui

  Išnagrinėjusi Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) susirinkimo, kuris įvyko balandžio 12 dieną Girionyse, rezoliuciją, VĮ Valstybinių miškų urėdija oficialiai pateikė savo atsakymus į rezoliucijoje keliamus klausimus ir pateiktus pasiūlymus.

  Patvirtinti nauji medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai

  Nuo š. m. gegužės 15 d. įsigalioja nauji VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko patvirtinti „Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai“, reglamentuosiantys ūkinę veiklą ir medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą profesionalios medžioklės plotuose.

  VMU: „Neišaiškintų miško vagysčių neturi likti“

  Trakų rajone pagautam mišką vogusiam gyventojui už aplinkai padarytą žalą gresia bauda, siekianti apie 20 tūkst. eurų, kai pavogtos medienos vertė įvertinta vos apie 3 tūkst. eurų.

  Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai dirbs V. Kaubrė

  VĮ Valstybinių miškų urėdija skelbtą konkursą direktoriaus pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai pareigoms užimti laimėjo Valdas Kaubrė, iki šiol laikinai ėjęs šias pareigas. Daugiau kaip šešiolika metų patirties miškininkystės srityje turintis specialistas valstybinėje miškų priežiūros sistemoje dirbo pastaruosius trejus metus, buvo vienas iš valstybinių miškų sektoriaus reformos koordinavimo darbo grupės narių

  VĮ Valstybinių miškų urėdijos gegužės 21 d. naujienlaiškis

 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • Kuršių Nerijoje – miško gaisrų gesinimo pratybos

  Kuršių Nerijoje Klaipėdos apskrities ugniagesiai ir Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio specialistai treniravosi gesinti miško gaisrą. Šįkart jie pasitelkė ir naują priemonę – galingą konteinerinę siurblinę stotį.

  Balandį Valstybinių miškų urėdijos išlaidas didino miškasodis

  Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija 2018 m. balandį gavo 15,8 mln. eurų pajamų, beveik 10 proc. arba 1,41 mln. eurų daugiau nei pernai tuo pačiu metu..

  Dalyje Lietuvos miškų – aukščiausio laipsnio miškų gaisringumas

  VĮ Valstybinių miškų urėdija įspėja, kad Alytaus, Trakų ir dalies Prienų bei Lazdijų rajono miškuose nustatytas penktojo laipsnio miškų gaisringumas, tad prašoma gyventojų be būtinybės nesilankyti šiuose miškuose. Net 90 proc. miško gaisrų kyla būtent dėl žmogaus, nebūtinai tyčinės kaltės.

 • 30
 • Išrinkta dalis Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovų

  VĮ Valstybinių miškų urėdija paskelbė išrinkusi 16 regioninių padalinių vadovų. Užimti 26 padalinių vadovų pareigas išvis pretendavo daugiau kaip 100 asmenų, t.y. nuo 3 iki 10 ir daugiau kandidatų į vieną vietą.

  Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovai

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Kontaktai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys
Vilniaus g. 60, LT- 15173, Nemenčinė
Tel., faks. 8 5 2371 836, 8 5 2381614
El.paštas info@nmu.lt

Darbo laikas

I-IV:                   8.00 - 17.00
V:                      8.00 - 16.45
Pietus:          12.00 - 12.45

Visos teisės saugomos. © 2018 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės padalinysIT Sprendimai: UAB Intermedija ®